USR Galați - Uniunea Salvați România - Galați

Studiu USR: Galațiul este un județ defavorizat (și) informatic

Parlamentarii USR Galați Bogdan Rodeanu și George Dircă demarează un proces de transparentizare a activității administrației locale. Inițiativa vizează consiliile locale și primăriile din localitățile județului, cu excepția municipiilor Galați și Tecuci, care vor face obiectul unui demers separat.

Necesitatea transparentizării activității administrației locale, cu precădere la nivel de comună, vine ca urmare a modernizării statului și societății și a modificărilor demografice înregistrate în ultimii 20-30 de ani, modificări accelerate atât de migrația externă, cât și de migrația internă, și care au dus la situația în care o parte însemnată a persoanelor care dețin sau vor deține în următorii ani proprietăți în mediul rural se află, pe perioade mari de timp, în alte localități/ județe/ țări.

Este necesar, deci, ca acești proprietari să aibă, necondiționat și permanent, acces la documente cum ar fi: hotărârile consiliilor locale, dispozițiile de primar, lista și stadiul achizițiilor publice, componența consiliului local, taxele și impozitele locale, componența comisiilor din cadrul consiliilor locale, etc.

De asemenea, aceste documente, la care putem adăuga și expunerile de motive și rapoartele de specialitate, procesele verbale și minutele încheiate în urma ședințelor de consiliu local, statisticile legate de activitatea economică sau rezultatele școlare sunt instrumente reale de evaluare a situației economice și sociale pe care un potențial investitor de bună credință nu le poate ignora dacă intenționează, cu seriozitate, să inițieze sau să relocheze activități economice care să dea plusvaloare comunității respective.

Considerăm că impunerea unei astfel de măsuri va duce, implicit, și la o vizibilitate mai mare și care să reflecte corect activitatea formală a membrilor consiliilor locale, ceea ce ar reprezenta un instrument eficient de evaluare continuă din perspectivă electorală în fiecare localitate.

De la începutul acestui an, echipa USR Galați a colectat și procesat, dintr-o multitudine de surse formale, un mare număr de informații și parametri ai situațiilor economice, sociale și politice din localitățile județului.

În susținerea demersului de transparentizare, prezentăm opiniei publice o evaluare a situației actuale a comunicării publice prin intermediul site-urilor deținute și operate de către primăriile localităților din județ.

Din 64 de localități verificate, 3 ( 4,6% ) nu au un site propriu. Acestea sunt: Băneasa,  Priponești și Vârlezi. Înca una, Poiana, are site-ul desființat, deși lista cu date de contact afișată de Prefectura Galați îl indică drept valid. Nu este singura neconcordanță din lista cu date de contact afișată de Prefectura Galați. (http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/A1CFA44B0C47A4B2C2257F780030970F?OpenDocument ) . În cazul Tecuciului, prefectura face trimitere la www.municipiultecuci.ro dar site-ul primăriei din Tecuci este www.municipiultecuci.blogspot.ro. La fel, în cazul comunei Țepu. Prefectura face trimitere la site-ul www.comunatepu.ro iar adresa corectă este www.primaria-tepu.ro

Mai mult, confruntând situația prezentată de Prefectura Galați cu cea reală, am constatat că instituția nu menționează site-urile a 17 comune din care 12, de fapt, există și sunt operaționale. Acestea sunt Drăgănești ( www.primaria-draganesti.ro ), Drăgușeni ( www.dragusenigalati.ro ),Fundeni ( www.comunafundeni.ro ), Grivița ( www.grivitagalati.ro ), Independența ( www.primaria-independenta.ro ), Ivești ( www.comunaivestiprimar.ro ), Jorăști ( www.primariajorasti.ro ), Munteni ( www.primaria-munteni.ro ), Nămoloasa ( www.comunanamoloasa.ro ), Negrilești ( www.primarianegrilesti.ro ), Rădești ( www.radesti.infoprimarie.ro ) și Smârdan ( www.primariasmardan.ro ).

Solicităm, deci, Instituției Prefectului să ia măsurile cuvenite pentru updatarea listei de contacte.

Aici și acum nu punem în discuție ceea ce înseamnă forma, prezentarea, lay-out-ul site-urilor operate de primăriile din județ, oricât de user-friendly sunt, cât de intuitiv sau nu au menu-ul ci conținutul.

Principala problemă identificată este, cu câteva excepții notabile în context ( site-urile primăriilor Barcea, Brăhășești, Cuza Vodă, Independența, Ivești, Liești, Munteni, Schela, Șendreni, Umbrărești și Valea Mărului ), care publică un număr mare de hotărâri de consiliu sau surprind, așa cum e cazul primăriei Brăhășesti, prin publicarea situației lunare a acordării ajutorului social, site-urile celorlalte comune conțin un număr mic, uneori ridicol de mic ( Jorăști, doar 13 hotărâri de consiliu, Cosmești, o singură hotărâre de consiliu, Drăgușeni, 2 hotărâri de consiliu, etc. ) sau chiar niciuna, cum este cazul comunelor Corod, Matca, Nicorești, Smârdan, Suhurlui, Tudor Vladimirescu sau Țepu.

Celelalte comune au pe paginile de internet hotărâri de consiliu local publicate intermitent, câte una-două-trei pe an, neactualizate, unele de câte doi-trei-patru ani, sau au publicate hotărârile de consiliu începând cu o anumită dată și nu există niciun fel de informații despre hotărârile de consiliu din anii anteriori. Ca exemplu, comuna Nămoloasa își publică pe site-ul propriu doar hotărâri de consiliu din anul 2015. Nimic din anii anteriori, nimic din anii următori. Sau, primăria Scânteiești, care publică hotărâri de consiliu adoptate în anii 2012, 2013, 2014, 2015 dar din iulie 2016 nu au mai publicat niciuna. Sau, primăria Vânători. Au publicate hotărâri de consiliu local adoptate între anii 2005 – 2009, cu expuneri de motive și rapoarte de specialitate, însă nu le au publicate și pe cele adoptate în anii următori.

În foarte puține cazuri și în mod profund aleator/ nesistematic, hotărârilor de consiliu local publicate le sunt anexate și expunerile de motive și rapoartele de specialitate. Pentru publicul larg, aceste documente pe care este întemeiată hotărârea de consiliu sunt necesare pentru că oferă informațiile în baza cărora a fost inițiată și adoptată respectiva reglementare. Sunt, dacă vreți, indicatorul capacității de documentare, al discernământului și vitezei de reacție a inițiatorului față de o problemă dată.

De asemenea, cu foarte puține excepții, primăriile nu publică procesele verbale/ stenogramele și minutele întocmite/ redactate în urma ședințelor de consiliu local.

Dacă expunerile de motive și rapoartele de specialitate sunt atribuite, conform cutumei, primarului și aparatului de specialitate și reflectă mai degrabă activitatea acestuia, minutele conțin informații despre numărul de voturi obținut de fiecare proiect de hotărâre de consiliu, iar procesele verbale/ stenogramele arată calitatea procesului deliberativ, consecință directă a sarcinii de reprezentare asumate prin candidatură de către fiecare membru al consiliului local.

În absența înregistrărilor video sau audio, procesele verbale încheiate ca urmare a ședințelor de consiliu local rămân unica sursă formală de informații despre activitatea consilierilor locali, mai ales că, până în prezent, în ciuda eforturilor noastre de căutare pe site-urile localităților din județul Galați, nu am identificat niciun raport anual al niciunui consilier local din nicio comună din județul Galați, din niciun an.

O problemă pe care o semnalăm este, în cazul destul de multor comune, faptul că la 10 luni de la alegerile locale, nu sunt afișate/ actualizate informații explicite despre componența consiliului local. În unele cazuri nu știi nici cine este primar și nici cine este viceprimar.

Nu sunt lucruri imposibil de aflat din surse terțe însă considerăm că ar trebui să poată fi știute, dacă tot există un site al primăriei respective, chiar de pe acesta. Ca exemple pentru această situație dăm comunele Suhurlui, Smârdan, Umbrărești ( cu site virusat ), etc.

În condițiile în care componența consiliului local ar fi cunoscută, absența declarațiilor de avere și interese de pe site-ul comunei nu ar fi o problemă, întrucât aceste documente pot fi obținute prin căutarea pe portalul www.declaratii.integritate.eu. Însă și în această situație foarte puține comune au, cel puțin pentru perioada 2012 – 2016 declarații de avere și de interese de la toți membrii consiliului și pentru fiecare an. Sunt cazuri în care sunt publicate declarațiile pe un singur an, sunt cazuri în care nu sunt publicate deloc sau, remarcabil, cazul site-ului primăriei Gohor, unde este publicată o singură declarație de integritate și anume o declarație de avere a unei persoane,( fost ) membru al consiliului local dintr-o altă comună ( Movileni ).

Referitor la componența și activitatea consiliilor locale din comune, așa cum este prezentată pe site-urile acestora, până la obținerea unor informații complete ne abținem de la o analiză exhaustivă. Precizăm doar că procesele verbale, minutele, cv-urile consilierilor locali pot constitui un atu în evaluările celor care caută, pentru investiții, comunități active.

Am constatat că în cele mai multe comune ale județului care își publică hotărârile de consiliu local, media lunară a hotărârilor de consiliu supuse votului nu depășește 5. Practic, sunt comune în care numărul anual al hotărârilor de consiliu este aproximativ egal cu al celor adoptate într-o singură ședința ordinară în municipiul reședință de județ.

Din verificarea a peste 1.000 de hotărâri votate în consiliile locale ale comunelor din Galați ( din cele afișate ) am constatat că niciuna nu este inițiată de către consilier/ consilieri, toate având drept inițiator primarul localității. Deasemenea, din procesele verbale disponibile ( peste 180 verificate ), reiese un mare număr de absențe înregistrate în rândul membrilor CL și extrem de puține luări de cuvânt ale consilierilor. Dacă motivul acestei stări de fapt e reprezentat de cuantumul mic al indemnizației consilierilor locali, sperăm ca, odată cu creșterea acestor remunerații, cetățenii să beneficieze de un plus, măcar proporțional, de interes arătat procesului deliberativ și decizional din partea aleșilor locali.

Nu în ultimul rând, sesizăm public faptul că, în afară de Cavadinești și de Vânători, TOATE CELELALTE COMUNE din județul Galați folosesc, unele inclusiv în antet, adrese de email de tip yahoo sau gmail, ceea ce le expune mult mai ușor unor situații de tip duplicare neautorizată a identității electronice. Oricine poate crea o adresă de email aparent identică, pe care o poate folosi pentru săvârșirea de infracțiuni informatice.

Întrucât situația reprezentării publice a comunelor din județul Galați, așa cum se poate constata din studierea site-urilor operate de primării, prezintă deficiențe, pentru calibrare, am realizat o verificare similară și în ceea ce privește situația site-urilor comunelor din județul Brăila.

Situația din județul Brăila nu diferă cu nimic.

Din 43 de localități verificate ( excepție face municipiul Brăila ), 4 primării ( 9% ) nu au site. Acestea sunt primăriile comunelor Stăncuța, Gemenele, Cireșu și primăria orașului Însurăței.

Site-urile altor două comune, Galbenu și Mărașu, sunt inaccesibile ca urmare a alertei antivirus. Dacă nu dețineți un antivirus puternic vă recomandăm să NU le accesați.

Adăugăm cazul primăriei comunei Dudești ( www.comunadudesti.ro ) al cărei site este suspendat.

Nu în ultimul rând, menționăm siteurile comunelor Ciocile ( www.primariaciocile.ro ) și Scorțaru Nou ( www.primariascortarunou.ro ), practic, lipsite de conținut relevant.

Ca și în cazul comunelor din Galați, foarte puține primării din județul Brăila își postează hotărârile de consiliu local într-o cronologie completă. Excepțiile de la regulă sunt primăria comunei Mircea Vodă ( www.primariamirceavoda.ro ) și primăria orașului Ianca (www.primaria-ianca.ro ).

Cele mai frecvente situații sunt cele în care hotărârile de consiliu local sunt publicate cu intermitență. Comuna Bărăganul ( www.primariabaraganul.ro ), sunt 31 de hotărâri de consiliu în 4 ani, comuna Cazasu ( www.cazasu.ro ) sunt 2 hotărâri de consiliu din anul 2015, 31 de hotărâri de consiliu din anul 2016, 29 hotărâri de consiliu din anul 2017, comuna Chiscani ( www.primariachiscani.ro ) cu 75 hotărâri de consiliu în 8 ani ( 2008 – 2017 ), comuna Frecăței ( www.primariafrecatei-braila.ro ) cu o hotărâre de consiliu local din anul 2016 și niciuna din anii 2015 și 2014, ș.a.m.d.

Sau, cum ar fi comuna Tudor Vladimirescu ( www.ctv-br.ro ), sunt publicate doar hotărâri de consiliu local din anul 2011, iar cazul a jumătate dintre acestea e publicat doar titlul, nu și conținutul.

Ca și în cazul comunelor din județul Galați, primăriile din județul Brăila nu publică, alături de hotărârile de consiliu local, expunerile de motive și nici rapoartele de specialitate.

Cu foarte puține excepții, notabile în context, nu sunt publicate ca normă procesele verbale și nici minutele ședințelor de consiliu local. Ca exemplu pozitiv remarcăm site-ul comunei Victoria ( www.primariavictoria-br.ro ), care publică procesele verbale și minutele ședințelor de consiliu local din anul 2013 până în prezent ( însă nimic din anii precedenți ).

Tot o surpriză ( în context ) pozitivă este și site-ul comunei Romanu ( www.primariaromanu.ro ), unde sunt publicate declarații pe proprie răspundere ale membrilor consiliului local că nu au colaborat cu securitatea.

Sunt multe comune ( Victoria, Tufești, Tudor Vladimirescu, Surdila Greci, Surdila Găiseanca, etc ) care nu au actualizat componența consiliului local în urma alegerilor locale din iunie 2016. Ca exemplu, comuna Surdila Greci ( www.surdilagreci-braila.ro ) pe lângă faptul că nu publică nicio hotărâre de consiliu local, nu comunică nici componența consiliului local, nici numele primarului, iar declarațiile de integritate publicate sunt datate 2007 și 2008.

O altă problemă pe care o semnalăm în cazul comunelor din județul Brăila este fenomenul copy-paste, identificat în cazul comunelor Salcia Tudor ( www.salciatudor.ro ) Racovița ( www.racovita-br.ro ) și Șuțești ( www.primariasutesti.ro ), care publică texte identice despre unitățile medicale din comună.

Ceea ce deosebește însă situația din județul Brăila de cea din județul Galați este  www.portal-braila.ro, aflat sub jurisdicția Consiliului Județean Brăila și care, în concept, ar fi trebuit să furnizeze informații, ( pentru fiecare comună din județ în parte ), precum componența aparatului propriu al primăriei, organigramă, programul de lucru cu publicul, declarații de avere și interese, un album foto, și alte informații de interes public cum ar fi hotărârile de consiliu local. Singura problemă e că, la fel, chiar și în această formulă de prezentare/ comunicare centralizată, informațiile sunt incomplete ( în cazul multor comune sunt câte una-două hotărâri, una-două declarații de integritate șamd și, mai ales, vechi, din perioada 2009-2010. Cele mai recente documente sunt datate 2011.

În concluzie, comunicarea publică a primăriilor din comunele județelor Galați și Brăila ( și, cel mai probabil și din celelalte județe ) prezintă grave deficiențe care, fără doar și poate, sunt rezultatul lipsei de finanțare, al lipsei de personal, al lipsei de instruire, al lipsei de interes și al lipsei sancțiunilor atât administrative cât și electorale.

Prezumăm că nimeni din conducerea primăriilor din cele două județe nu a avut/ are/ va avea interesul să ascundă opiniei publice documente(le mai sus menționate ). Ca susținere pentru această prezumție, site-urile funcționale au afișate, cel puțin pentru anul 2016, fișiere de tip excel care cuprind informații despre execuția bugetară.

Este însă clar că demersul de înființare, păstrare în funcțiune, și actualizare a unui site al unei primării de comună ține mai degrabă de capacități personale și de resurse locale și nu are de-a face cu o uniformizare în sens pozitiv a preocupăriii pentru transparență publică a autorităților locale, indiferent de culoarea politică.

Până acum, din analiza mai multor procese verbale/ stenograme/ înregistrări video de la ședințe ale consiliilor județene Galați, respectiv Brăila, din ultimile 6 luni, am constatat că lipsește interesul membrilor acestora pentru transparență la nivelul primăriilor de comune. În perioada următoare vom extinde verificările, în speranța identificării a măcar unei situații în care măcar un consilier județean să fi abordat această problemă.

Ca urmare, se desprind 5 variante de reacție:

  1. Nimeni nu face nimic și lucrurile rămân așa cum sunt în prezent. Dacă vreo autoritate locală nu are interes, timp, resurse financiare și umane să își prezinte pe site un set minimal de informații, în mod continuu, nu e nicio problemă, nici a autorităților locale, nici a autorităților județene, nici a autorităților centrale, nici a contribuabililor și nici a alegătorilor.
  2. Fiecărei autorități locale să i se impună, cu posibilitate de sancțiune în caz contrar, să dețină și să opereze cu consecvență, un site care să cuprindă constant și continuu informații updatate. Această variantă presupune nu doar alocarea unor resurse locale care să acopere necesarul dar și a unor resurse la nivel județean/ central care să verifice continuu îndeplinirea acestor cerințe și, în cazul în care situația o impune, să aplice sancțiunile aferente.
  3. Fiecare partid ai cărui reprezentanți sunt membri ai consiliilor locale, viceprimari sau primari să aibă obligația de a publica/ impune publicarea în mod sistematic a acestor informații, pentru comunele unde exercită prin reprezentant ales conducerea primăriei sau/ și are majoritatea ( sau cel mai mare număr de membri în consiliul local ).
  4. Sarcina asigurării transparentizării activității primăriilor/ consiliilor locale să revina Instituției Prefectului care să opereze, prin înființarea unui compartiment specializat, un portal de transparență administrativă.
  5. Acest portal de transparență administrativă să fie gestionat, printr-un compartiment dedicat, de către Consiliul Județului. Acest compartiment ar avea sarcina de a colecta și publica, de la și pentru fiecare UAT din județ, în mod continuu, un set predefinit de informații.

Întrucât în acest material nu am pus problema fondurilor cheltuite la nivel de comună sau la nivel de județ pentru realizarea site-urilor,a legalității atribuirii contractelor IT sau a legalității procedurilor de derulare a acestora, instruirea personalului sau orice altă investiție realizată pentru această formă de prezentare/ comunicarea, ne propunem să dedicăm acestor situații o analiză ulterioară.

Uniunea Salvați România, filiala Galați, își asumă continuarea demersului de colectare, sistematizare și analiză a oricăror informații cu caracter public despre activitatea primăriilor sau/ și a consiliilor locale ale comunelor.

De asemenea, încurajăm orice demers al oricâtor cetățeni de a forma grupuri care, împreună cu noi sau în acțiuni de sine stătătoare să determine autoritățile locale din comunele județului să permanentizeze procedurile de transparență; ne dorim ca dacă și când aceste inițiative cetățenești vor fi concretizate, să beneficieze nu doar (și) de suportul presei locale cât mai ales de sprijinul partidelor, de opoziție sau nu, reprezentate în consiliile locale ale comunelor din județ, astfel încât, în ansamblu, să renunțăm cât mai curând la statutul de comunitate cu administrație opacă, defavorizată informatic.

Filiala Galați a Uniunii Salvați România își rezervă dreptul de a îndrepta situația actuală inclusiv prin inițiativă legislativă, pentru suportul căreia, la momentul respectiv, așteptăm sprijinul colegilor senatori și deputați aleși în județ dar în primul rând al opiniei publice.

Atașăm acestui material un număr de print-screen-uri care demonstrează cele afirmate mai sus și câte un tabel în format excell care sintetizează, pentru fiecare caz în parte, problemele întâlnite. Click pentru a descărca tabelul pentru JUDET GALATI LOCALITATI și pentru JUDET BRAILA LOCALITATI

În încheiere, vă mai informăm că la începutul acestei săptămâni, USR Galați, prin cabinetele parlamentarilor Bogdan Rodeanu și George Dircă a transmis tuturor primăriilor comunelor din județul Galați solicitări, în termenii și termenele prevăzute de Legea 544/ 2001, prin care solicită accesul la informațiile publice menționate mai sus, precum și la alte informații cu caracter public. Acestea vor constitui material de studiu pentru evaluarea activității de reprezentare a consiliilor locale din comunele județului Galați, analiză pe care, firește, o vom publica cât de curând.

Deasemenea, USR Galați va pune la dispoziția celor interesați ( în primul rând cetățenilor dar și presei locale, organizațiilor neguvernamentale și partidelor politice reprezentate în Consiliul Județean care își vor manifesta interesul ) hotărârile de consiliu local, procesele verbale și dispozițiile de primar emise în comunele gălățene, deîndată ce respectivele materiale ne vor fi transmise.

USR GALAȚI

1 comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.